top of page
Tim Hubbard Construction

 

 

מסגרת אחת בהתאמה אישית, מצוידת ב-4 חלקים של חופת אינפיניטי, עם לוחות Sunbrella Linen. בעל הבית רצה שהחפות יהיו לא פולשניות, כאשר טים האברד בנייה מציע שהפנלים ייכנסו לאחור אל הקורות של המסגרת. 

הפתרון היה התקנת 4 מערכות גלגלות, שימשכו את החופות עד לקורה המרכזית המרכזית. עם הגדרה זו המשתמש יכול כעת לשלוט בכמות השמש הנופלת לתוך המבנה, על ידי הרחבת הצל כלפי חוץ ובמורד הגג המשופע. 

עיצוב, התקנה ותמונות על ידי:טים האברד בנייה

bottom of page