top of page
20160509_145057
20160509_145136 (2)

חופת האינסוף הגדולה הזו עושה הצהרה בזמן שהיא מכסה חלק גדול מהחצר האחורית היפה הזו. החופה 15'x26' הותאמה אישית עם עמוד שחור שטוח, ספר חשבונות וקורה כדי לספק צל ואזור משופר לבישול, ישיבה וריסון חיצוני.

bottom of page