top of page

משרד התאגידים של אירווין

במתחם העסקים של אירווין המתוכנן על ידי בסיס, חלל משרדי תאגידי  עבר שיפוצים נרחבים לובי וחוץ. זה אפשר לעדכן את הבניין מהבנייה הראשונית שלו משנת 1981 לבניין ברמה א', עם שורה של שירותים חדשים, בעיקר: מרפסת/פטיו פרטיים בקומה השנייה והשלישית.

 

המרפסת/פטיו כוללים 16 חלקים של חופות נייחות ברוחב 8 רגל custom canopies, המספקים לדיירים מרחב משותף חיצוני נדיר וניתן לשימוש חוזר. Infinity Canopy שימשה כמוקד לשיפוצים החיצוניים, והגבירה את הצגתה עבור השוק והאזור העסקי האיכותי. 

בד: Phifertex Metallica Platinum

מתקין:סוככים סופריור

bottom of page