top of page
D. Poolside and White
18521873999_88f49ca204_o
18708105905_a0d7f25f43_o
18710455251_c67daa111a_o

פרגולת ארז מושכת עין זו מודגשת בצורה מושלמת על ידי חופת האינסוף הזו ב-Dupione לצד הבריכה ולבן המותקנת בשלושה חלקים כדי להתכסות על פני נווה מדבר מוגן זה.

 

הלוחות האנכיים מציעים צל נוסף וחלל נעים יותר כדי ליהנות מהחצר עוצרת הנשימה הזו על שפת האגם.

bottom of page