top of page

ארבע שורות של Infinity Canopy עם בד Phifertex Plus White מרחיבים את מרחב המחיה של סיפון בית חוף מודרני זה על ידי הוספת צל וסגנון קלאסי לחלל החיצוני היוקרתי ממילא. 

בעלי בתים יכולים כעת לעבור ללא מאמץ מבפנים אל חוץ מבלי לאבד שום נוחות או עיצוב באזור המרווח המושלם לאירוח, הרפיה ומפגשים חברתיים. הלוחות המותאמים אישית יוצרים מראה מיוחד במינו כדי להשלים את החדר החיצוני האופנתי. 

Pampel Design Solutions - חברת עיצוב וסוככים מובילה בקרפנטריה, קליפורניה - הביאו את המומחיות שלהם לפרויקט זה ובחרו ב-Infinity Canopy כדי להשיג תוצאה זו שעלתה על ציפיות הלקוחות שלהם. 

עיצוב והתקן על ידי: pampeldesignsolutions.com

bottom of page